Wie zijn er allemaal betrokken bij uw zorg?

Assistentes
Huisartsen
Praktijkondersteuners chronische ziekten
Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg
Gezondheidscentrum Zeehos
Zorggroep Katwijk
Huisartsenpost De Limes

Het samenwerkingsverband HOED Zeehos
.

Assistentes:

In ons samenwerkingsverband delen we de assistentes over vier verschillende praktijken. Zij  zijn een belangrijke spil in onze organisatie. Al onze assistentes zijn opgeleid volgens de vereisten zoals die door de beroepsgroep zijn opgesteld. Dit betekent dat het medisch professionals zijn, waarvan de meeste ook al ruime ervaring hebben in het vak doktersassistente. U mag erop vertrouwen dat onze assistentes zorgvuldig met uw vragen en gegevens om zullen gaan.

‘We’re in this together’

Huisartsen

Dokter Sjoerd Kingma

Praktijkhouder sinds 2011

BIG nummer: 49058215601

In 1975 ben ik in de Zaanstreek geboren als zoon van een huisarts. Mijn kinder- en tienerjaren bracht ik door in Uden omdat mijn vader daar een praktijk kon krijgen. Ik vertrok uit Brabant om in Amsterdam aan de VU geneeskunde te studeren. De huisartsopleiding deed ik daarna in het LUMC met stageplaatsen in Hillegom en Noordwijk. Dit combineerde ik met werk als forensisch arts in de regio Kennemerland.  In mijn eerste jaren als huisarts heb ik gewerkt in Schotland. Na terugkomst heb ik één jaar in de praktijk van dokter Ten Hove sr. waargenomen tijdens diens ziekte. Zo maakte ik kennis met de bijzondere gemeenschap Katwijk aan Zee. Het beviel van beide kanten zo goed dat het verzoek kwam om de praktijk van collega Meewisse over te nemen en aldus geschiedde. We verhuisden in 2012 de praktijk van de Hogeweg naar het Zeehosplein.

Ik woon in Haarlem met mijn echtgenote Inge, dochter Milou en zoon Jurre.

‘Hoe meer je nieuwsgierigheid met kennis voedt,
hoe groter hij wordt’

'Doe iets met al je aandacht of doe het niet.'

Dokter Diana Plug

Huisarts in dienst van de praktijk sinds 2011

BIG NR:

Geboren in 1979 te Katwijk. Ook hier getogen. Wegens de loting de eerste drie jaar van de medische studie in Het Belgische Gent  gedaan. Daarna verder op het LUMC, waar ik ook de huisartsenopleiding deed. Ik heb met tussentijds nog verder bekwaamd In de kindergeneeskunde in het Juliana Kinder Ziekenhuis  in de longziekten op het Rijnlands Revalidatie Centrum.

Praktijkondersteuners

Pascale van Altena

POH sinds 2008

In dienst van praktijk Kingma sinds 2011 (daarvoor bij Dr Meewisse)

De praktijkondersteuner chronische ziekten begeleidt mensen met diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en COPD. Ik begon als assistente bij dr Meewisse. Toen de kans zich voordeed om de opleiding voor praktijkondersteuner te volgen heb ik die gegrepen. Sinds we begonnen is er veel veranderd in het werk en doe ik steeds meer zelfstandig medische taken. Ik vind het belangrijk om mee te denken met de keuzes die mensen maken. Soms is het lastig dat je het gevoel krijgt dat richtlijnen je dwingen dingen te doen waarvan je je afvraagt of dat voor deze persoon wel het beste is.

Met dokter Kingma hebben we gekozen voor een benadering waarbij we de uiteindelijke keuze zoveel mogelijk laten bij degene zelf. Uiteraard hoort daarbij dat ik je zo goed mogelijk voorlicht hierover.

‘het gaat om de inhoud van het vak,
niet om de inhoud van het vakje’

‘Een slimme bejaarde,
leert de toekomst aanvaarden’

Marleen de Kok

Verpleegkundig specialist voor de ouderenzorg in dienst van de praktijk sinds 2016 (vanaf 2014 in opleiding in de praktijk)

Mijn route naar de zorg was nogal ongewoon. Na een studie agrarische ontwikkelingshulp te Wageningen heb ik de eerste tijd van mijn werkzame leven doorgebracht in onder andere Bhutan en Mali. Na terugkomst in Nederland ben ik in de zorg gaan werken, uiteindelijk als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Via Buurtzorg ben ik ook gaan werken als case manager dementie. In 2014 ontstond de mogelijkheid om de opleiding tot verpleegkundig specialist te gaan doen. De Verpleegkundig Specialist  (VS) is een hoger opgeleide verpleegkundige die taken van artsen mag overnemen. Zo ben ik bijvoorbeeld bevoegd zelf recepten voor medicijnen uit te schrijven. Dokter Kingma was tijdens mijn opleiding mijn leermeester. Ik richt mij vooral op de zorg voor die ouderen waar op verschillende terreinen de zorg ingewikkelder wordt. Door al vroeg betrokken te zijn is het vaak mogelijk om de uiteindelijk de zorg om iemand heen zo te coördineren dat het voor alle partijen handelbaar blijft.

Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 2010 hebben de samenwerkende huisartsen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg (Zorggroep) een aantal hulpverleners aangenomen voor hulp bij psychische problemen. Onze praktijkondersteuners GGZ hebben een achtergrond in de psychische hulpverlening en hebben allemaal de opleiding tot POH GGZ voor de eerste lijn volbracht. Een POH GGZ helpt de huisarts bij het stellen van diagnoses, zoals bijvoorbeeld bij een ziekte als ADHD. Daarnaast behandelen ze ook psychische klachten zoals angst en depressie. Nieuw is de inzet van e-health programma’s hierbij. Deze programma’s zijn een verlengstuk van de hulpverlening zoals die bewezen effectief is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer problemen in de huisartsenpraktijk te behandelen.

Voor een uitgebreider omschrijving kunt u de website van de zorggroep raadplegen.

Gezondheidscentrum Zeehos

In 2013 verhuisden we de praktijk naar het gezondheidscentrum Zeehos. Samen met drie andere praktijken vormden we samen huisartsenpraktijk Zeehos. De praktijken zijn gescheiden maar we delen de assistentes. Daarnaast zijn allerlei zaken zoals inkoop en accreditatie samengevoegd.

De drie andere deelnemende praktijken zijn.

Het centrum is gevestigd in een beschermde woonvorm voor meervoudig gehandicapten van de Stichting het Raamwerk. De filosofie vanuit de stichting was om de reguliere maatschappij met een gezondheidscentrum voor alle Katwijkers binnen te halen op het terrein van het voormalig Zeehospitium.

In ons centrum zijn hulpverleners vanuit allerlei disciplines aanwezig;