071 401 20 23
Spoedlijn: Toets 1
Zeehosplein 31
2225 MJ Katwijk
Openingstijden
08.00 - 17.00 uur

Praktijkkenmerken

Wat vinden wij belangrijk?

Aandacht, belangstelling en persoonlijk contact zijn de belangrijkste woorden in onze praktijk. Niemand vindt het leuk om naar de dokter te gaan. Dat begrijpen we. Daarom is belangrijk dat als je dan toch gaat de dokter zich probeert in te leven in jouw situatie.

Soms kost dit wat meer tijd. We proberen iedereen de tijd te geven die nodig is. Soms kan dit niet in èèn bezoek. Dan kijken we hoe we het plannen. Het spreekuur loopt dan ook wel eens wat uit. Hiervoor vragen we je begrip. Blijkbaar was het nodig om voor dit probleem wat meer tijd in te ruimen.

Dokter Plug en dokter Kingma zijn er allebei van overtuigd dat het vaak heel zinvol is om in het begin meer tijd in te ruimen voor een probleem. Deze tijd win je later terug omdat je vooraf alles echt goed in kaart hebt gebracht.

Het samenwerkingsverband HOED Zeehos

Huisartsen Onder Een Dak Zeehos bestaat uit vier afzonderlijke huisartsenpraktijken die een praktijkpand en de assistentes delen. Daarnaast regelen wij veel praktische zaken samen. De praktijken functioneren apart van elkaar waardoor het voor alle praktijkhouders mogelijk is ieder zijn eigen accenten te leggen.

Voor de patiënten is relevant voor elkaar de vakantiewaarneming invullen in schoolvakanties.

©2024 Huisartsenpraktijk Kingma Privacy

Website door 2nd Chapter