Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Hoe zeer we ons best doen kan het altijd dat er in uw ogen iets niet goed verloopt.

Wanneer u ontevreden bent over de geleverde zorg , stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. We kunnen dan samen kijken hoe dit op te lossen.

Het kan om allerlei redenen zo zijn dat dit voor u niet voldoet.

Voor dit soort situaties is onze praktijk aangesloten bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Deze kunt u kosteloos raadplegen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van de klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.