Onze praktijk is aangesloten op mijngezondheid.net

Dit bekent voor u dat u via uw DigiD toegang heeft tot enkele delen van uw medisch dossier.
Meer informatie vindt u op de website: